Chaos report – The Standish Group

Een bekend rapport dat veel wordt aangehaald om het failliet van projectmatig werken aan te halen is het Chaos report van The Standish Group.

Alleen om de titel al zou dit gerenomeerde instituut zich feitelijk dood moeten schamen. In plaats van een objectieve titel is gekozen voor een tendentieuze term waardoor het rapport doornemen feitelijk al een zinloze zaak is geworden. Maar grappig genoeg; al lezende bekruipt je het gevoel hoe groot de chaos eigenlijk is. Dat blijkt reuze mee te vallen: het overgrote deel van alle projecten wordt gewoon voltooid. Zeker niet allemaal binnen tijd en budget, dat is waar. Maar projecten die dusdanig falen dat ermee wordt gestopt en er nimmer enig resultaat is, dat komt toch eigenlijk minder voor dan de titel van het rapport doet vermoeden.

Dan maken we de vertaling naar Agile. Daar wordt gefocust op resultaat op korte termijn. Dat is beslist een sterk punt van Agile. Maar laten we eens tussentijds een balans opmaken. Hoeveel bedrijven zijn in de afgelopen jaren werkelijk in staat gebleken met behulp van Agile hun business aantoonbaar met een flink percentage te versnellen, te vergroten, de kwaliteit te verbeteren, of wat dan ook? Dat is bepaald geen groot aantal. Om precies te zijn; ze zijn met een lampje te zoeken. Tijd voor een nieuw rapport van The Standish Group misschien?

Software – robuustheid

Ik vroeg me zopas eens af waarom het nu toch zo is dat er op zoveel plaatsen nog steeds zoveel problemen met software zijn. Of het nu gaat om een Tesla, Boeing, de metro naar Hoek van Holland, het UWV, de Belastingdienst of nog hele ritsen organisaties meer…als er problemen zijn dan komen softwareproblemen bovenmatig veel bovendrijven.

En toen schoot me iets te binnen. Een van de kernproblemen van software is dat de programmacode één schier eindeloze reeks Single Point of Failures is. Of er nu een letter verkeerd staat, een punt, of wat ook…het resultaat is dat de boel klapt. Met andere woorden; de huidige software is heel erg zwart-wit: het doet het, en dan ook perfect, of het doet het niet. Het is juist om die reden ook heel moeilijk software robuuster te maken.

Hoe wordt in de rest van de wereld robuustheid van producten verhoogd? Dat is niet moeilijk. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Het toevoegen van meer materiaal: Een brug wordt sterker door deze eenvoudigweg “dikker” uit te voeren;
  2. Het toevoegen van bepaalde stoffen: Bij TataSteel in IJmuiden kun je staal van verschillende sterktes krijgen die gemaakt is door toevoeging van mangaan of silicium de eigenschappen aanpassen;
  3. Het combineren van stoffen, zoals betonijzer in een betonconstructie van een gebouw.

Zullen we dat eens vertalen naar onderstaand stukje code waarin de leeftijd wordt bepaald?

Of, ietsje beter misschien:

Het doel van dit stukje code is duidelijk; het bepalen van de leeftijd, bijvoorbeeld om te bepalen of je toegang hebt tot de website van Heineken.com. Hoe kunnen we de robuustheid van dit stukje code verhogen?

Wel, analoog aan de drie opties die hiervoor zijn geschetst komt het neer op:

  1. Het verdubbelen van de programmacode; door het meermalen te kopiëren en uit te voeren wordt dit stukje software robuuster;
  2. Door het toevoegen van bijvoorbeeld extra kleurstof; als de code in paars wordt uitgevoerd, dan is deze extra robuust;
  3. Door ander materiaal toe te voegen, dus bijvoorbeeld snippers glas, wordt de code robuuster.

U voelt wel aan, dit zijn geen van drieën oplossingen die werken. En toch, de bepaling van een leeftijd is minder eenvoudig dan je denkt. Ten eerste hebben we wereldwijd meerdere notaties (DDMMJJ en MMDDJJ). Ten tweede zijn werkelijk meer kalenders dan alleen de meest bekende en gebruikte: “onze” Gregoriaanse kalender. Voorbeelden zijn de Joodse, Islamitische of Saka-kalender die in India wordt gebruikt. Net zoals in de Gregoriaanse kalender met zijn schrikkeldagen zijn in andere kalendersystemen lengtes van jaren ook niet altijd gelijk, en bijvoorbeeld een Islamitisch jaar duurt gemiddeld ongeveer 354 dagen. Wanneer ben je dan 18 jaar? Eerder dan in de Gregoriaanse kalender, of gaan we dat dan compenseren?

Moraal van het verhaal: zelfs zoiets eenvoudigs als het bepalen van een leeftijd vereist al een robuust stukje software dat vele verschillende situaties aankan. Bij een brug is ook niet van te voren bekend welk verkeer er precies overheen zal gaan rijden. Maar bij een brug kunnen we eenvoudig de robuustheid zo hoog opvoeren dat we deze met een gerust hart jaren kunnen gebruiken. Terwijl met de huidige manier waarop software is geconstrueerd, dat niet kan.

Ik moet zeggen dat ik me erover verbaas dat binnen software engineering zoveel aandacht is voor de manier waarop software wordt gecreëerd. Dan weer projecten, dan weer releasematig werken, agile, scrum, devops…de ene na de andere werkwijze buitelt over elkaar heen. Maar een fundamenteel probleem als bovenstaande: “Waarom is software zo geconstrueerd dat robuustheid zo lastig is te verbeteren?”, daar hoor of zie ik niets van. En dat lijkt me eerlijk gezegd een beter tijdsinvestering.

Agile: kleine stappen

Agile grijpt om zich heen als de Spaanse griep nu precies 100 jaar geleden. En zeker, er zijn absoluut positieve effecten van Agile te noemen; focus op business value, samenwerking tussen mensen met verschillende expertises, op kortere termijn concreet, bruikbaar resultaat…

Toch kriebelt Agile verschrikkelijk bij mij. Omdat het wel een heel erg hosanna verhaal is geworden. Dat is niet alleen niet waar, het is ook niet handig. Want tja, ooit komt dat verhaal als een boemerang achterop je eigen hoofd terecht. Een evenwichtiger perspectief op Agile lijkt mij nodig en handig. Zodat we weten wanneer, waar, door wie, waarom en hoe het goed toepasbaar is. En vooral: wanneer niet.

Ik was in mei en juni een paar weken op vakantie: Wandelen in Albanië. Aan te raden voor de liefhebbers; maar een paar uur van Schiphol en toch een (nog) andere wereld. Nu is Albanië bepaald niet vlak, dus de wandelingen bevatten heel wat hoogtemeters. Nu bezit ik nogal lange benen dus grotere of kleinere stappen maakten mij niet zoveel uit. Na een paar dagen begon het een paar anderen in de groep op te vallen. Degenen met korte benen vooral. Die maakten vanzelfsprekend alleen maar kleine stappen. Heel Agile zag dat er wel uit. Maar ja, als een paar rotsblokken net iets te hoog zijn, en je benen net iets te kort, dan heb je een probleem.

Moraal van het verhaal: als je in staat bent om kleine én grote stappen te zetten, ben je wellicht toch net iets beter af dan je alleen kleine stappen in je repertoire hebt. Met andere woorden: de Agile aanpak en mindset werkt prima. Soms. En soms moet je uitwijken naar een andere methodiek, framework, werkproces, mindset of wat dan ook. En zo is dat voor een wandelvakantie, maar ook voor een bedrijf. Ik blijf me er toch over verbazen dat jaren geleden geprobeerd werd alles, maar dan ook werkelijk alles, in een projectaanpak te persen. En dat diezelfde bedrijven nu proberen alles in een Agile-aanpak te persen. Want wat zal het dan over 5 jaar zijn?

Exponentiele ontwikkelingen

Exponentiele ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die, zoals de term al zegt, exponentieel groeien. Een bekend voorbeeld hiervan is het verhaal waarin een man als dank mag aangeven wat voor beloning hij wil. Daarop zegt hij tegen de vorst: ik wil een schaakbord met op de eerste vlak 1 rijstkorrel, op de tweede 2, op de derde 4, en zo elke keer een verdubbeling. De vorst lacht er eerst smakelijk om, maar uiteindelijk blijkt dat er een immense rijstberg moet komen om het 64e vlak te vullen. Het is een effect dat blijft fascineren.

Maar wat zijn eigenlijk de gevolgen van exponentiele groei? Die zijn positief, maar ook negatief. Op internet heet het ook wel het “netwerk effect” of  “the winner takes it all”; het is op internet veel makkelijker om van 500 miljoen naar 1 miljard gebruikers te gaan dan van 1 naar 10 miljoen. Hier is meteen de schaduwzijde van exponentiele groei te zien: het verdrukt al het andere. Het is precies de reden waarom Facebook, Google, Amazon en dergelijke zo groot zijn geworden en maar nauwelijks van hun troon zijn te stoten. En vergeet in Nederland Bol.com en Booking.com niet. Ook zij proberen een dominante positie op internet te behouden en ook daar zie je hoe moeilijk het is deze partijen te verslaan. Probeer zelf maar eens een boekwinkel of boekingssite te beginnen…

Onoplosbaar? Dat valt ook wel weer mee. Uiteindelijk zakt elk bedrijf door zijn eigen hoeven. Het kan lang duren, maar ook in de Middeleeuwen bestonden bijvoorbeeld banken die heel groot en dominant waren. Je hoort er niet veel meer van. En op IT-gebied waren IBM, en daarna Microsoft, nog niet zo lang geleden ook heel dominante spelers. Precies zo zal het de huidige Facebook’s van deze wereld ook vergaan. Overigens is daarbij het grootste gevaar voor bijvoorbeeld Facebook niet dat er een nieuwe Facebook zal ontstaan. Het grootste gevaar is dat ze gewoon niet meer relevant zijn.

Al met al moeten we natuurlijk ook een beetje naar onszelf kijken; het is niet dat Facebook en soortgenoten de machtsdominantie opeisen. Wij zijn het, die ze het gunnen. En zo zullen wij het ook zijn die het ze weer afnemen. Ik vrees wel dat er dan gewoon weer een nieuwe partij komt waar hetzelfde zal gaan gebeuren.

Informatievoorziening. Meer is beter?

In de wereld van de IT wordt veel gesproken over informatievoorziening, informatiesystemen, informatieservices. Alles wat maar begint met “informatie”. En zeker, computers zijn heel goed in het opslaan, verwerken en ter beschikking stellen van data. Of het altijd informatief is is een tweede, maar daar gaat het hier nu even niet om.

Als ik kijk naar de praktijk dan is er een uitdijende behoefte aan informatie. Maar helaas is het toch wel zo dat:

  1. informatie leidt tot administratie
  2. meer informatie leidt dus tot meer…

En dat is helaas ook goed te zien. In de zorg wordt inmiddels heel veel tijd besteed administratieve werkzaamheden. De computer krijgt de schuld. Nu is dat natuurlijk niet fair, want de computer wil die administratie niet, de computer is slechts het werktuig. De organisatie, of de buitenwereld (ministerie, inspectie, zorgverzekeraars), wil steeds meer informatie. Tja…

Het leidt tot een steeds groter administratief waterhoofd bovenop waar het eigenlijk om gaat in die wereld; het verlenen van zorg. Dat is spijtig. Bovendien gaat het geheel gebukt onder wat wel bekend staat als de nutscurve: de eerste nuts (u weet wel, die reep) is lekker. De tweede is al iets minder lekker. En bij de tiende nuts zult u zeggen; laat maar zitten. Zo is het met data ook; de meerwaarde van data neemt af met de hoeveelheid en gedetailleerdheid. 

Stevenen we af op een ramp? Toch niet. Computers zijn heel erg goed in het verwerken van grote hoeveelheden data. Dat betekent dat we vooral computers moeten inzetten bij het verzamelen en verwerken van data. En dat wij als mensen pas aan het eind in beeld komen; als er zinvolle informatie tot stand is gekomen.

Hoe ziet dat er dan concreet uit? Wel, om ons heen is het al lang aan de gang. In plaats van met de hand gegevens in een systeem in te voeren zijn er steeds meer sensoren die iets registreren. Het levert een enorme golf ruwe gegevens op, die merendeels niet nuttig zijn. Gelukkig hoeven we ook dat niet met de hand te doen: computers kunnen heel goed data beoordelen en een schifting maken tussen nuttig en niet nuttig. Moeten we natuurlijk wel in de gaten houden, maar de computer doet het werk. En helemaal aan het eind komen wij mensen pas aan de beurt. Hopelijk precies op de momenten dat het nodig is kunnen wij actie ondernemen. Of zien dat alles gewoon goed gaat en we op ons handen kunnen blijven zitten.

Als we dus de komende jaren eens goed door de zure appel heen bijten, en systemen gaan bouwen die minder menselijke actie voor de invoer en verwerking vereisen, dan komt dit vast wel goed. Ik heb er alle vertrouwen in.

Leren van medecursisten

Ik geef met regelmaat cursussen, workshops en masterclasses. En tegenwoordig is nogal eens de vraag: ja maar, hoe zit het met de interactie met medecursisten? Hoe kunnen ze onderling van elkaar leren? En zeker, als je toevallig medecursisten hebt met de nodige ervaring, dan is daar veel van te leren. Maar soms zijn de verwachtingen op dit gebied wel heel hoog gespannen.

Het komt mij af en toe over als in een wachtkamer bij een dokter. De dokter komt binnenlopen en zegt: “nou, jullie hebben met elkaar vast heel veel kennis van en ervaring met allerlei ziektes. Dus daar komen jullie vast onderling wel uit. Succes!”. Vervolgens gaat zij met man en kinderen genieten van de rest van de dag. Ik denk dat u ook vindt dat dat toch niet de bedoeling is. De dokter is de expert. Natuurlijk, de medepatiënten in de wachtkamer kunnen best eens iets nuttigs ter sprake brengen. Maar laten we de rol van de dokter, als expert op theoretisch en praktisch terrein, niet vergeten.

Zo zie ik mijn rol ook. Als ik als docent in een lokaal rondloop dan vind ik het mijn rol bepaalde expertise, theoretisch en praktisch, te delen. Dat de cursisten de ruimte krijgen om hun kennis en ervaring ook voor het voetlicht te brengen vind ik vanzelfsprekend. Maar de rol van een docent is bepaald niet alleen die van een soort van “procesbegeleider” of iets dergelijks. Dat zou immers een grote onderbenutting zijn van wat je van een docent mag verwachten.

 

Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen

Deze week kwam ik het op LinkedIn weer tegen. Deze, inmiddels ietwat belegen, uitspraak:

“Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, blijf je krijgen wat je altijd hebt gekregen”

Mijn aloude kriebel speelde weer op: ‘Is dat nu wel zo’? En al snel wist ik twee situaties te verzinnen waarin deze uitspraak in ieder geval niet opgaat:

  1. Ik woon in een landelijk gebied met boeren en landbouwers. Naast weilanden vol met tevreden herkauwende koeien zijn er dus ook genoeg velden vol met opgroeiende aardappelen en mais te vinden. Maar als je jaar in jaar uit op hetzelfde veld aardappelen verbouwt, dan zal je na enige jaren zeker niet meer krijgen wat je de eerste jaren hebt gekregen.
  2. Een schrijver schrijft jaar in jaar uit boeken. Elke keer een ander thema, maar wel in dezelfde stijl, zelfde omvang….en elk jaar met hetzelfde magere resultaat. Tot in het elfde jaar…een boek een bestseller wordt. En de schrijver vraagt zich af; ben ik nu gek?

Met andere woorden, als je hetzelfde blijft doen, dan hoeft het resultaat helemaal niet hetzelfde te zijn. Dat hangt uiteindelijk ook af van de andere factoren die dat resultaat beïnvloeden. Toch gebruik ik de uitdrukking zelf ook wel eens. Om aan te geven dat er soms echt iets anders moet. Omdat je een ander resultaat wilt. En als zo’n uitspraak dan helpt om mensen de ogen te openen…

Stilstaan is verdwijnen

Ik las een artikeltje dat mij behoorlijk tegen de haren instreek. Het ging over de noodzaak voor bedrijven om verder en sneller te digitaliseren.

Laat ik met een positief onderdeel uit het artikel beginnen. Er wordt op gewezen dat bedrijven die inmiddels al een jaar of 20 bezig zijn met technologie, nog steeds geen voorsprong hoeven te hebben. Dat is waar. Er zijn genoeg bedrijven die erg achteroverleunen en daardoor de kans lopen links en rechts te worden ingehaald. Dat is altijd zo geweest, en zal in de toekomst niet anders zijn. Op dit moment moet je inderdaad computertechnologie zeker in de gaten houden (maar niet als enige, denk ook eens aan de ontwikkelingen op biologisch gebied, in de gezondheidszorg).

Verder moet ik eerlijk zeggen dat ik langzamerhand wel een beetje kriegelig wordt van dit soort artikelen. Ten eerste is er een sterk onderscheid te maken tussen digitalisering (het in digitale vorm gieten van iets, zoals bijvoorbeeld een factuur) en automatisering (het vervangen van menselijk handelen door machines). Digitalisering op zichzelf geeft in de praktijk nauwelijks tot geen winst. Automatisering wel. Die twee totaal verschillende termen worden vaak op een hoop gegooid met als resultaat: geen focus.

Verder komen altijd dezelfde namen: Facebook, Google, AirBvB etc. voorbij. Natuurlijk zijn dat grote successen. Maar hoeveel werkgelegenheid brengen al die bedrijven samen in de wereld voort? Dat stelt helemaal, maar dan ook helemaal niets voor. En ze zijn ook alleen heel sterk op een heel specifiek segment; digitale producten en diensten. Stel dat Google zou willen concurreren met Nederlandse banketbakkers. Dus Google gaat lekkere taarten maken en bezorgen. Dan wordt het een heel ander verhaal. Of Google gaat fietsbanden plakken. Of Google gaat huizen metselen. Of aardappelen verbouwen. Met andere woorden, in de fysieke wereld, de wereld waarin wij leven en die van het allergrootste belang is, hebben die bedrijven helemaal geen rol. Ja, natuurlijk kun je iets digitaals toevoegen aan fysieke producten, of je kunt iets doen aan marketing of het afhandelen van de betaling. Spannend. Maar de kern, het fysieke product zelf? Ik zie het niet. En laten we dat niet vergeten.

Tot slot, om over na te denken: Stel dat een bedrijf al een dikke 20 jaar bestaat. Dan wordt al snel gezegd: dat bedrijf zit in de gevarenzone. Ik denk meteen aan Google (opgericht 1997). Of, nog veel erger, een bedrijf bestaat inmiddels een dikke 40 jaar. Ten dode opgeschreven natuurlijk, zo’n bedrijf. Ik denk aan Apple (opgericht in 1976).

Let wel, ik ben een techno-optimist. Ik geloof in computertechnologie en de zegeningen ervan. Maar die technologie draait ons niet dol. Dat zijn de mensen die elke keer weer spookverhalen ophangen over de effecten van computertechnologie.

De informatiegestuurde politie

Een term die her en der steeds meer opduikt is “De informatiegestuurde…” gevolgd door een vakgebied of beroep. Zo viel mij een tijdje geleden de term “De informatiegestuurde politie” op. Ik dacht er eens over na. Want informatie kan natuurlijk veel betekenen in de opsporing van boeven. Door de juiste politieinzet op de juiste plaatsen. Of door de auto’s met verdachte kentekens wat meer in de smiezen te houden. Het leidt vast tot een optimalisatie van de politieinzet.

Maar mijn gedachten dwaalden af naar de concrete uitwerking ervan. Als je dit concretiseert is er immers een computersysteem dat aan de hand van data en indicatoren aangeeft wat een agent of rechercheur al dan niet moet doen. Dat woordje “sturing” ging me dus in mijn gedachten een beetje dwars zitten. Want op die manier wordt een agent een verlengstuk van de computer. En is dat nu wat wij willen? Je zou toch zeggen dat een agent ook op basis van eigen expertise en vakmanschap moet kunnen handelen. Maar ja…dan komt er vrees ik vast spoedig een onderzoek uit de kast rollen waarin glashard wordt aangetoond dat een computer betere analyses kan maken dan een agent. Dus afwijken van de “vrijblijvende” sturing door de computer leidt tot…slechtere resultaten. En dan zitten we in een spagaat: voor de organisatie is het wellicht wenselijk dat agenten precies de informatie en sturing uit de computer volgen, maar menselijkerwijs heb ik toch zo mijn bedenkingen.

Het is overigens een aloud probleem. Al heel vroeger was een bekende uitspraak “Computer says no”:

Ook in de gezondheidszorg wordt steeds meer computertechnologie ingezet die artsen ondersteunt met onderzoek en behandelplannen. En ook daar speelt dezelfde discussie: stel dat de computer op basis van alle gegevens tot een bepaalde conclusie komt, en een bepaalde behandeling voorschrijft, in hoeverre kan een arts daar dan vanaf wijken?

Of, tot slot, een praktijkvoorbeeld bij de overheid. Enige tijd geleden sprak ik een medewerker van een gemeente. Hij vond het stiekem best lekker als bij de aanvraag voor bijzondere bijstand “het systeem” de beslissing nam. Dan hoefde hij geen nee meer te verkopen. Maar of dat nu de situatie is die wij met zijn allen willen, blijft toch de vraag. Ik ben er niet uit moet ik eerlijk zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat computers op sommig gebied betere beslissingen kunnen nemen dan mensen. Maar ja, dan kom je dus meteen in de situatie waarin je je als mens naar de computer moet schikken. En tja…juist dat voelt dan toch niet goed.

Coachen met varkens

Ik woon alweer jaren in landelijk Oost-Nederland, maar kom oorspronkelijk uit de Randstad. Ik kende Oost-Nederland al wel een beetje van vakanties uit mijn jeugd. Daarna kwam ik hier zakelijk voor heisessies die in dit soort gebieden worden gehouden. Om een broodnodige strategie te ontwikkelen, herijken of wat al niet meer.

Nog steeds is dit gebied zakelijk goed op dreef. De laatste jaren is coaching populair. Dat schijnt beter te verlopen in lucht van het platteland. Die vaak fris is, maar in het voorjaar, als de mest wordt uitgereden, mij toch wat minder aantrekkelijk overkomt. Coaching gaat als ik het allemaal goed heb begrepen om mensen, maar in deze regio wordt nogal eens teruggegrepen op dieren. Zo is het onder meer mogelijk om te coachen met paarden. Of je dan de paarden moet coachen, je beter leert coachen door met paarden bezig te zijn, die paarden jou gaan coachen of nog iets totaal anders… Het was mij na een hele middag nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk werd is dat de met stip meest onaangename persoon in ons gezelschap de beste prestatie leverde. Deze kleine Mussolini had binnen no-time de paarden in het gareel en dat scheen de bedoeling te zijn.

Een andere vorm van coaching die in deze omgeving wordt aangeboden is de Sheepdog Experience. Je leert dan coachen aan de hand van een kudde schapen inclusief bijbehorende honden. Ik ben er maar niet aan begonnen gezien de eerdere ervaring met de paarden. Het schijnt dat schapen je een spiegel voorhouden.

De meest bijzondere vorm tot nu toe vind ik “Coachen met varkens”. We kwamen het tegen op een bord toen we hier in de buurt met de fiets op pad waren. Nu zult u misschien zeggen; coachen met varkens, dat doe ik dagelijks al op mijn werk. Maar ik moet zeggen dat de twee coaches bijzonder relaxed in de zonovergoten modder op nieuwe klandizie lagen te wachten:

De coaches komen informeren wat ze voor ons kunnen betekenen…

Toen ik later nog wat onderzoek deed begreep ik dat op dezelfde locatie ook coachen met geiten, een pony, ezel of honden mogelijk is. En zelfs met cavia’s. Pick your choice…

Mocht het met het coachen uiteindelijk toch niet zo goed uitpakken, dan kan ik het volgende aanbevelen. Mocht u eens in Oost Nederland zijn, kijk dan afwisselend in het landschap naar links en dan weer naar rechts. En dwaal er vervolgens uren in rond. Misschien is het voor het werk niet zo heel zinvol, maar het geeft vast een goed gevoel. En dat is ook wat waard.