Chaos report – The Standish Group

Een bekend rapport dat veel wordt aangehaald om het failliet van projectmatig werken aan te halen is het Chaos report van The Standish Group.

Alleen om de titel al zou dit gerenomeerde instituut zich feitelijk dood moeten schamen. In plaats van een objectieve titel is gekozen voor een tendentieuze term waardoor het rapport doornemen feitelijk al een zinloze zaak is geworden. Maar grappig genoeg; al lezende bekruipt je het gevoel hoe groot de chaos eigenlijk is. Dat blijkt reuze mee te vallen: het overgrote deel van alle projecten wordt gewoon voltooid. Zeker niet allemaal binnen tijd en budget, dat is waar. Maar projecten die dusdanig falen dat ermee wordt gestopt en er nimmer enig resultaat is, dat komt toch eigenlijk minder voor dan de titel van het rapport doet vermoeden.

Dan maken we de vertaling naar Agile. Daar wordt gefocust op resultaat op korte termijn. Dat is beslist een sterk punt van Agile. Maar laten we eens tussentijds een balans opmaken. Hoeveel bedrijven zijn in de afgelopen jaren werkelijk in staat gebleken met behulp van Agile hun business aantoonbaar met een flink percentage te versnellen, te vergroten, de kwaliteit te verbeteren, of wat dan ook? Dat is bepaald geen groot aantal. Om precies te zijn; ze zijn met een lampje te zoeken. Tijd voor een nieuw rapport van The Standish Group misschien?