Stel dat…energie bijna gratis zou zijn?

Het lijkt een rare gedachte, bijna of helemaal gratis energie. Maar ga op een zonnige dag even buiten in de tuin staan en voel het. De energie komt gratis op uw huid terecht. En niet in geringe hoeveelheden ook. Stel dat u een huis en tuin heeft van bijvoorbeeld 250 of 500m2,  dan valt daar per jaar een enorme hoeveelheid zonne-energie op. Meer dan u nodig heeft. Veel meer. Het enige probleem is het oogsten en vooral, het op grote schaal bewaren van die energie. Heeft u plannen multimiljardair worden, dan is dit uw kans: los het laatstgenoemde probleem op.

Overigens, als het hard waait of de zon schijnt flink, dan is er nu al soms een stroomoverschot dat tegen extreem lage prijzen op de markt komt. In 2018 hadden we op enkele momenten bijna gratis elektriciteit. En trek die lijn maar eens naar de toekomst door.

Stel dat in de nabije energie bijna gratis is, wat zouden we daar dan (meer) mee kunnen doen? Een fraai voorbeeld is het maken van zoet water uit zout water. Op veel plaatsen is een tekort aan zoet water, en niet alleen voor mensen maar ook voor landbouw. Natuurlijk wordt er veel verspild, en daar kunnen we allereerst nog wel wat aan doen. Maar op een zeker moment is al het beschikbare zoete water toch echt op en dan? Ontziltingsinstallaties zijn erg duur vanwege de energie die zij kosten. De oplossing ligt echter voor onze voeten.

Of verwarming. Als we in staat zouden zijn zonne-energie op te slaan en op een ander moment te gebruiken, dan kunnen we zonder dat de aarde daar een centje pijn van heeft onszelf heerlijk warm houden. Of afkoelen, als dat nodig mocht zijn. We “lenen” als het ware even de energie die anders toch al op de aarde terecht was gekomen.

Of transport. We slepen nu tegen een hoge milieuprijs heel veel spullen over de aardbol heen en weer. Gebruiken we daarvoor in de toekomst de gratis en hernieuwbare energie waar dit artikel over gaat, dan kunnen we dat zonder enige schaamte blijven doen.

Al met al is het een fascinerende gedachte. En eentje die een grote kans maakt binnen niet al te lange tijd werkelijkheid te worden. Of zoals een oliesjeik al vele jaren geleden eens opmerkte: “Het stenen tijdperk is niet geëindigd omdat de stenen op waren. En zo zal het olietijdperk ook eindigen”.