Huisregels

Huisregels geven vaak regels die je met gezond verstand ook zou kunnen verzinnen. Onderstaande vond ik bij een organisatie die vaccinaties thuis verzorgt. Op zichzelf een heel goed idee. En de kosten? Die zijn vergelijkbaar met de GGD. Als een arts op huisbezoek komt is het nog niet zo gek dat zij wel haar werk moet kunnen doen. En veilig. Maar bij onderstaande huisregels vroeg ik me af wat iemand in zijn hoofd had bij het opstellen ervan: 

  • Het is verboden de arts met slag-, steek- of vuurwapens te ontvangen.
  • Het is niet toegestaan om tijdens het consult te roken, alcoholische drank te nuttigen of verdovende middelen te gebruiken.
  • Klanten onder invloed van alcohol en drugs worden niet door de arts geholpen.
  • Schreeuwen, schelden en het uiten van discriminerende of bedreigende taal wordt niet getolereerd.
  • Het is verboden om voorwerpen te gooien of vernielingen aan te richten
  • Schade aan goederen van de medewerker, xxx en derde partijen wordt altijd verhaald.
  • Klanten dienen bij het bezoek van de arts voldoende/ gepast gekleed te zijn.
  • De ruimte waarin gevaccineerd wordt, dient rustig te zijn.
  • Eventueel loslopende huisdieren dienen op verzoek van de arts te worden verwijderd.

En het probleem is natuurlijk: wat te doen als iemand een python los in zijn huiskamer heeft? Of handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog verzameld en op de tafel heeft liggen? Of niet te weinig, maar juist heel veel kleding aan heeft en vervolgens uit religieuze of andere overtuigingen niets uit wil doen? Of…

Een roemrucht voorbeeld uit het verleden geeft het probleem ook nog eens mooi aan. Bij de slager hangt een bord: “Verboden voor honden en katten”. Mag je dan wel met een rat op je schouder naar binnen? De lijst met verboden wordt al snel eindeloos lang. Terwijl de bedoeling van de slager is: ‘mensen naar binnen, (huis)dieren niet’.

Slimmer is om niet aan te geven wat allemaal niet de bedoeling is, maar wat wél. Uiteindelijk vermoed ik dat we met een portie gezond verstand het verst komen. Want stel dat u bij iemand aan de deur komt om iets te doen. De deur zwaait open en het eerste wat u ziet is een Kalasjnikov. Gaat u dan werkelijk verwijzen naar de huisregels voordat u rechtsomkeert maakt?