Ton van den Hoogen

Welkom op de website van en over Ton van den Hoogen. Op deze website worden met enige regelmaat blogberichten geplaatst. Bovendien is Ton van den Hoogen schrijver en alle gepubliceerde boeken zijn hieronder te vinden.

Berichten/artikelen

Op onregelmatige tijdstippen, een paar maal per maand, wordt op deze site een blogpost of artikel geplaatst over de meest uiteenlopende onderwerpen. De nieuwste vijf berichten zijn:

Gepubliceerde boeken

Hieronder zijn alle boeken te vinden die tot nu toe zijn geschreven door Ton van den Hoogen.

Productontwikkeling in een digitale wereld

Boek “Productontwikkeling in een digitale wereld”

De ontwikkeling van IT heeft de afgelopen tientallen jaren vooral in het teken gestaan van “installatie”. Dat wil zeggen; we zijn vooral bezig geweest om IT draaiend te krijgen. Dat is helemaal niet gek, want dat was ook het geval na de komst van de stoommachine, de auto en elektriciteit. Het duurt lange tijd voordat “het werkt”. De komende jaren worden voor IT veel interessanter. We gaan aan het slag om werkelijk bedrijven, bedrijfsprocessen, producten en diensten te herdefiniëren. Om uit IT te halen wat erin zit. Dit boek geeft daar inzicht in en maar liefst vier verschillende aanpakken om het ook voor uw producten en diensten uit te werken. Er zijn immers al genoeg websites en YouTube filmpjes waar innovaties worden getoond. Maar hoe kunt u de vertaling maken naar uw eigen bedrijf? Neem dit boek door en u bent snel op weg!
ISBN 978 94 6254 66 08

Rolling Thunder

Boek “Rolling Thunder”

De meeste organisaties hebben de grootste moeite om te veranderen. En niet zelden strandt een ingezette verandering volledig. In dit boek wordt betoogd dat je moet stoppen met dingen die niet lukken. Dus: stoppen met veranderen. Maar wat dan? De wereld draait door en stilstaan is vanzelfsprekend geen optie. De oplossing is terug te vinden bij startups; die hebben geen enkele moeite in te spelen op de wereld om hen heen. Het grote voordeel dat startups hebben is dat zij niet hoeven te veranderen; zij beginnen simpelweg vanaf nul. Dat blijkt inderdaad veel eenvoudiger te zijn dan het veranderen van bestaande producten, diensten en bedrijfsprocessen. Startups barsten vaak van de positieve energie en met de nodige tijd en geld wordt dit omgezet in daden. Toch, ook bij startups gaat het lang niet altijd goed; het verkeerde product of dienst wordt ontwikkeld, ze blijken niet in staat een grotere, professionele organisatie op te bouwen…

Hoe kun je nu het werken als een startup combineren met een draaiend bedrijf? En dan van beide de voordelen plukken? Dat is wat in dit boek wordt uitgewerkt. In een vlot geschreven verhaal wordt geschetst hoe een (fictief) bedrijf zichzelf stapsgewijs gaat vernieuwen. En de voordelen van een draaiend bedrijf combineert met de positieve energie van een startup.
ISBN 978 94 6126 232 5

MCTL – Basisboek

In Nederland is op functioneel terrein, de toepassing van IT in een gebruikersorganisatie (“de business”), BiSL het meest gebruikte model. Maar is dat het enige? Zeker niet. Alweer enige jaren bestaat ook FSM en een derde model is MCTL (Managing Computer Technology Library).

MCTL is, net als BiSL, een model dat het hele functionele gebied met alle taken, functies en rollen afdekt. Wat maakt MCTL anders dan BiSL? Wel, op sommig terrein is MCTL verder uitgewerkt. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van monitoring en security. Dat wordt steeds meer een functionele aangelegenheid. Ook de zeer sterke focus op het behalen van business value en veel minder op de inrichting van processen is kenmerkend voor BiSL. Een derde verschil, maar zeker niet de laatste, is dat in MCTL niet alleen naar informatievoorziening wordt gekeken. Natuurlijk is informatievoorziening nodig en nuttig, maar door daar te eenzijdig op te focussen worden kansen gemist. Er zijn met computertechnologie ook digitale producten en diensten te creëren die niets met informatie te maken hebben, zoals bijvoorbeeld Netflix dagelijks bewijst. 

Alles bij elkaar is MCTL de moeite waard als u in het functionele gebied werkzaam bent. Moet u kiezen tussen BiSL en MCTL? Zeker niet. Kies uit beide wat bij u past, modelleer het naar uw eigen behoefte en gebruik het eenvoudigweg. Uiteindelijk gaat het immers nooit om een model, maar om wat u in het dagelijks werk weet te betekenen voor de klant.
ISBN 978 94 6342 270 3

MCTL – Certificering/examinering

Voor MCTL is een compleet examineringstraject opgetuigd; van foundation via advanced naar expert. Daarmee gaat het een stuk verder dan de huidige examinering van BiSL, die zich vooral op foundation een klein stukje op advanced niveau afspeelt. In dit boek worden de exameneisen op een rij gezet en tevens staan hier een groot aantal proefexamen vragen in. Een aanrader dus als u op het gebied van MCTL een of meer certificeringen wilt behalen.
ISBN 978 94 6342 280 2